STROJOVÉ SADROVO VÁPENNATÉ OMIETKY

Cenník

Cena dohodou po obhliadke
Cena zahŕňa:
• materiál
• prípravu podkladu (penetrácia muriva, stropov, osadenie rohových líšt a plastových okenných profilov, prelepenie okien ochrannou fóliou, prelepenie armovacou sieťkou (miesta namáhane v ťahu, spoje rôznorodých materiálov, nepreviazané spoje stien).
• omietacie práce

Vybrané lokality: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany

Pre vypracovanie cenovej ponuky pošlite pôdorys, zvislý rez, prípadne fotografie na e-mail ( fabry.omietky@gmail.com ). Pri obhliadke stavby dohodneme cenu. K popisu stavby prosím pripíšte približný termín realizácie omietacích prác.