+421 918 068862
fabry.omietky@gmail.comO nás
Vykonávame stavebnú činnosť zameranú na realizáciu interiérových omietok
strojovým spôsobom z kvalitných materiálov Baumit dostupných na trhu.
 
Špecializujeme sa na vápenno sadrové strojové omietky.

Pri práci využívame skúsenosti a poznatky nazbierané za 15 rokov praxe v odbore.     
Snažíme sa svoju prácu zdokonalovať a to, čo po nás ostáva je pre nás tou najlepšou reklamou.
 
Cena práce je vypočítaná z konkrétnych špecifikácií a podmienok stavby.
Cenovú ponuku Vám vypracujeme po obhliadke stavby.
Cenu vypočítavame pri hrúbke omietky do 15mm.

Výsledná cena je po dohode konečná, bez navyšovania a sú v nej zahrnuté všetky práce a materiál spojený s omietaním
 
Stavba

SadraSadra je historicky najstarším spojivom je v našich klimatických podmienkach materiálom vhodným pre interiérové omietky.
Široké možnosti použitia sadry vyplývajú zo špecifických vlastností tohto materiálu.
Sadra je výnimočná preto, že je zdravotne nezávadná, má pH neutrálne a predovšetkým je schopná sama regulovať vlhkosť v interiéroch, čím pomáha udržiavať príjemnú mikroklímu.

Priľnavosť

Sadrové omietky sú dokonale lepivé. Z týchto dôvodov priľnú takmer ku všetkým bežným stavebným podkladom - betónu, pálenej tehle, pórobetónu. Táto vlastnosť je obzvlášť výhodná pri omietaní stropov a výhodu ocení každý, najmä v miestach, kde sú vysekané rozvody, alebo kde sú iné nerovnosti podkladu, napr. špalety, preklady atď.
Sadrové omietky sú vysoko univerzálne a možno ich použiť takmer všade, vrátane pivnice, stropu, kuchyne alebo kúpeľne.

Spracovanie sadrových omietok

Sadrové omietky možno spoľahlivo a rýchlo spracovávať ako ručným, tak strojovým spôsobom. Vo väčšine prípadov nevyžadujú podklady žiadne špeciálne úpravy. Výnimkou sú nesavé prefabrikované betóny alebo naopak vysoko nasiakavé podklady (pórobetón). V prvom prípade je potrebné opatriť podklad prostriedkami, ktoré zvyšujú priľnavosť, napríklad neriedeným betonkontaktom.
V druhom prípade použijeme prostriedok znižujúcim nasiakavosť.

Povrch

K ďalším nemenej dôležitým vlastnostiam sadrových omietok patrí hladký povrch a jednoduchosť spracovania. Sadrové omietky sú na rozdiel od klasických vápenno cementových omietok jednovrstvové a nanášajú sa prakticky v jednom pracovnom slede. Ak to povrch dovoľuje, možno ich nanášať vo veľmi tenkých vrstvách s minimálnym odpadom. So sadrovou omietkou možno vytvoriť ako hladký vyleštený povrch, tak hrubú štruktúru kamienkov či ďalších esteticky zaujímavých povrchov. Navyše sú tieto omietky veľmi ľahko opraviteľné, možno ich obkladať keramickými obkladmi, tapetovať i naťahovať šľachtenými omietkami.

Hydro-tepelné vlastnosti

Sadrové omietky plnia funkciu prirodzeného automatického zvlhčovača s absenciou akejkoľvek obsluhy, v prípade nadbytku vzdušnej vlhkosti v miestnosti dokážu vlhkosť absorbovať a neskôr opäť uvoľniť do ovzdušia.
Sadrové omietky ľahko a rýchlo absorbujú teplo. Medzi teplotou stien a vnútorného priestoru existuje vzájomný pomer. Ak je tento vzťah v rovnováhe, tak je pre človeka v danej miestnosti najpríjemnejšie.

Požiarna ochrana

Nadštandardnou vlastnosťou sadrových omietok je požiarna ochrana. Z chemického vzorca síranu vápenatého s kryštalicky viazanou vodou,  CaSO4 x 2H2O, vyplýva, že v kryštálovej skladbe sú uložené 2 molekuly vody. Pri teplotnom zaťažení sa toto množstvo uvoľňuje ako "hasiaca" časť. Pri teplotnom pôsobení sa uvoľní vodná para, ktorá zabráni vzniku požiaru ako parná stena.

Galéria

Cena

Cena práce je vypočítaná z konkrétnych špecifikácií a podmienok stavby.
  Cenovú ponuku Vám vypracujeme po obhliadke stavby.
  Cenu vypočítavame pri hrúbke omietky do 15mm.
  Výsledná cena je po dohode konečná, bez navyšovania, včetne DPH
a je v nej   zahrnutý všetok materiál a práce spojené s omietaním.

Cena zahŕňa:
• všetok materiál (omietka Baumit Ratio glatt L)
• prípravu podkladu (penetrácia muriva, stropov,
  osadenie rohových líšt a plastových okenných profilov,
  prelepenie okien ochrannou fóliou, prelepenie armovacou sieťkou
  (miesta namáhane v ťahu, spoje rôznorodých materiálov, nepreviazané spoje stien).
• omietacie práce
• vyčistenie priestorov po omietaní a naskladnenie na Vami určene miesto pri stavbe

Vybrané lokality:
  Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trnava, Nitra, Topoľčany, Partizánske

Partneri:

Štádium stavby a podmienky pred omietaním• hotová kompletná elektroinštalácia a vodoinštalácia,

• riadne osadené a zapenené okná,

• zabezpečený prívod vody s minimálnym tlakom 2,5 baru,

• elektrina 380 V, 32 A s istením minimálne 25 ampérový istič typu C alebo 32 ampérový istič typu B
Mgr.Patrik Fábry IMELO

SNP 1461/56
95618 Bošany
+421 918 068862
fabry.omietky@gmail.com